Natanja Fase & Glenda van Ringelenstijn

06-51272120

 
line decor
  HOME    VORIGE    VOLGENDE    
line decor
   
 
Pré-nataal onderzoek

Termijnecho

Om de uitgerekende datum te bevestigen willen we graag door middel van een echo de termijn laten bepalen. Het maken van deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar en gebeurt in een eerstelijns echocentrum. De leeftijd van de vrucht is het beste op te meten in de 10-13e week van de zwangerschap.   Als je nog geen 12 weken zwanger bent kan het nodig zijn de echo inwendig te maken. De tranducer wordt dan in de vagina gebracht. Als je hier tegenop ziet kun je een afspraak voor in de 12e week maken.

Prenataal onderzoek

Als je als zwangere jonger bent dan 36 jaar en je hebt behoefte aan informatie over Down syndroom bij je kind, dan kun je een combinatietest overwegen.

De combinatietest (combinatie van bloedonderzoek bij de moeder en nekplooimeting bij het kind) is een kansberekening op syndroom van Down. Deze kansberekening geeft geen zekerheid of het kind de aandoening wel of niet heeft. De test kan tussen 11-14 weken worden verricht. De uitslag is na ongeveer een week bekend. De kansberekening is zonder risico voor moeder en kind.
De test kan slechts twee verschillende uitslagen geven; verhoogd risico of geen verhoogd risico. Wanneer sprake is van een verhoogd risico kan de keuze worden gemaakt voor vervolgonderzoek. Afhankelijk van de duur van je zwangerschap kun je dan een keuze maken tussen een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie.  Aan deze vervolgonderzoeken is een risico op een miskraam verbonden. Dit risico voor de vlokkentest bedraagt 0,5-1 %. Het risico voor de vruchtwaterpunctie bedraagt 0,5 % De uitvoering en begeleiding van de vlokkentest en vruchtwaterpunctie gebeurt in een academisch ziekenhuis.

Als je 36 jaar of ouder bent biedt de combinatietest een mogelijkheid om zonder risico voor het kind meer over de kans op Downsyndroom te weten te komen. Een gunstige uitslag betekent dat het leeftijdsrisico vervalt en aan de hand daarvan kan dus besloten worden om van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie (met het daarbij behorende risico op een miskraam) af te zien. Een nadeel is dat het een kansberekening blijft en dus geen garantie geeft dat het kind geen syndroom van Down heeft. Op grond van je leeftijd heb je het recht om  –ook bij een gunstige kansberekening- gebruik te maken van de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Je kunt de verloskundige om een verwijzing naar een academisch ziekenhuis vragen.

20 weken echo

Sinds 1 januari 2006 bieden wij elke zwangere de mogelijkheid een 20 weken echo te laten verrichten. Het is een vrijwillige keuze om dit onderzoek wel of niet te laten doen.

Met behulp van echoscopie worden de organen van het kind bekeken en beoordeelt. Deze echo is géén pretecho. Centraal staat het serieus opsporen van afwijkingen. Je wordt tijdens het onderzoek direct op de hoogte gebracht van de bevindingen. Bij een mogelijke afwijking brengt de echoscopist de verloskundige op de hoogte en volgt nader onderzoek in het LUMC. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn.